Технически проект за рехабилитация (основен ремонт) на път III-9061

Път III-9061 “(Оризаре – Каблешково) – Танково – Слънчев бряг”

България, Област Бургас