Технически проект за рехабилитация (основен ремонт) на път III-9061

“(Оризаре – Каблешково) – Танково – Слънчев бряг”

.

Техническият проект засяга основния ремонт на съществуващ мост, мост над реката, нова организация на движението и преместване на съществуващите инженерни мрежи в границите на пресичането.