Технически проект на ново строителството

мост над река “Вит”

.

Изготвен е проект за триотворен мост с различни дължини е различните варианти.