Технически проект за рехабилитация на път III–811

Път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник “, с обща дължина 42,520 км

 

България, Перник