Технически проект за рехабилитация на път III–811

II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник

.

Път III-811 свързва два малки града и пет села с два регионални града – София и Перник. Общата дължина е 42.520км.