Път III-5504, участък от км 0+000 до км 15+700

България, Раднево

Техническия проект и упражняване на авторски надзор за основен ремонт на път III-5504