Мост в с. Алдомировци на км 4+926 – път III-8112

България, Сливница

Нов мост над река Матарица на км 4+926 на път III-8112