Високоскоростна железопътна линия

Копенхаген – Рингстед – участък ТР10

.

Участъка включва 3 км. от железопътната линия и прилежащите ѝ съоръжения и пътища.