TP-10 – Високоскоростна железопътна линия

Високоскоростна жп линия Копенхаген – Рингстед – участък ТР10

Дания, Копенхаген – Рингстед