Селскостопански надлез над Път I-6 София – Бургас при км 381+968

България, Сливен

Извършване на ремонтно-възстановителни работи на Селскостопанския надлез над път I-6 при км 381+968