Обследване и оценка на състоянието на конструкцията на покривната плоча на тунел под НДК

България, София

Натурни изпитвания и доклад за състоянието на конструкцията на покривната плоча на тунел, вследствие на допълнително натоварване от трамвайно трасе