EKJ Bulgaria Consulting Engineers Ltd
Professionalism – Expertise – Quality

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Design of highways and roads of all classes…

Read more

BUILDINGS

Design of high-rise buildings – public, administrative…

Read more

INVESTIGATION AND EVALUATION

Evaluation of the condition of existing structures: buildings and facilities …
Read more

EKJ Bulgaria Consulting Engineers Ltd
Professionalism – Expertise – Quality

Conceptual project

Design of highways and roads of all classes

Read more

Technical project

Design of road and railway structures of various types

Read more

Working project

Design of railway lines, structures and facilities

Read more

Projects

Референции

„Висок професионализъм при предоставяне на IT услуги във връзка с изпълнение на договор за „Доставка и внедряване на ДНА – специализиран софтуер за управление на продажбите и маркетинг – CRM““.

 „МЕДЕЯ ФАРМАКО“ ЕООД използва и препоръчва услугите на фирма „БУЛЛСОФТ” ЕООД във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на IT услуги за осигуряване на информационна сигурност и регулаторна съвместимост, свързани със защита на личните данни и сигурността на информацията в съответствие с регулаторните изисквания и директиви на ЕК в областта на GDPR и ISO 27001:2013!

„Бихме препоръчали фирма „Буллсофт“ ЕООД при предоставяне на услуги за обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита на личните данни в съответствие с регулаторните изисквания и директиви на ЕК в областта на GDPR и ISO 27001:2013.“

„Изключително сме доволни от предоставените услуги за обработка на база данни с цел разработване на бизнес анализи, относно възможностите и подготовката на фирмата за кандидатстване по Оперативните Програми на ЕС в периода 2014 – 2020 г.“

   „Използвахме услугите на „Буллсофт“ ЕООД за разработване на бизнес анализи и подготовка на фирмата за кандидатстване по Оперативните Програми на ЕС в периода 2014 – 2020 г. Благодарение на високият професионализъм успяхме да получим необходимото ни безвъзмездно финансиране.“

„Качествено предоставени услуги свързани с изпълнение на договор за осигуряване на информационна и мрежова сигурност и регулаторна съвместимост, обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита на личните данни в съответствие с регулаторните изисквания и директиви на ЕК в областта на GDPR и ISO 27001:2013. Внедряване на решения за IT криптиране на данните. Архивиране, съхранение и унищожаване на лични данни.“

„Доволни сме от услугите на „Буллсофт“ ЕООД, свързани с изпълнение на договор за обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита на личните данни в съответствие с регулаторните изисквания и директиви на ЕК в областта на GDPR и ISO 27001:2013.“