E3000X – Съоръжения по нова високоскоростна ж.п. линия

Съоръжения по ж.п. линия в участъка Фийманд – Рингстед

Дания, Копенхаген – Рингстед