Пректиранe на околовръстен път

Болница Одензе ( New OUH )

.

Участъка включва 3 км. от железопътната линия и прилежащите ѝ съоръжения и пътища.