Модернизация на железопътната линия София – Пловдив

София – Елин Пелин

.

Елин Пелин – Септември

.

Елин Пелин – Ихтиман

.

Проектът касае проектирането на два стоманобетонни моста на два коловоза.