12-0508 – Железопътна линия – TP 50 (Рингстед, Дания)

Ringsted, Denmark

Железопътна линия в участъка Ringsted-Fehmarn в Дания