Реконструкция на кръстовище

бул. “Братя Миладинови”– бул.“Хр. Ботев”– бул.“Георги Данчев”–
бул.“Бургаско шосе”– ул.“Радой Ралин”

.

Техническият проект засяга изграждането на нов стоманобетонен мост над река Новоселска, рехабилитация на съществуващ мост над реката, нова организация на движение включваща в себе си и велоалея, както и изместване на съществуващите инженерни мрежи в обхвата на кръстовището.