Tехнически проект за строителство на МАГИСТРАЛА E60

УЧАСТЪК KHEVI-UBISA-SHORAPANI-ARGVETA

.

Проектиране на горното строене на шест стомано-стоманобетонни комбинирани моста.