Проект за строителство на нова магистрала E60 – Грузия

УЧАСТЪК KHEVI-UBISA-SHORAPANI-ARGVETA

.

Проектиране на горното строене на шест стомано-стоманобетонни комбинирани моста.