EKJ

Услуги

EKJ България предоставя услуги при изготвяне на инвестиционни проекти във всичките им фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“.

В процеса на проектирането, екипът на EKJ България изготвя:

Дейността на EKJ България обхваща ново проектиране, реконструкция, рехабилитация и оценка на състоянието на съоръжения от инфраструктурата в следните области:

Пътища и инфраструктура:

Транспортни съоръжения:

Проектиране на пътни и железопътни конструкции от различен тип – стоманени, стоманобетонни и предварително напрегнати конструкции съгласно Еврокод:

Сгради и метро:

ВиК мрежи и съоръжения:

Обследване и оценка:

Авторизиране на инфраструктурни проекти, съгласно Българското законодателство.