EKJ

За нас

Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД е фирма регистрирана по българското законодателство през юни 2013г. с помощта на датската фирма EKJ Denmark, създадена през 1978г. в Копенхаген. Ий Кей Джей България покрива всички изисквания на Европейския комитет по стандартизация, като работи съгласно изискванията на „Еврокод”.

Нашата основна цел е да предложим изчерпателни решения, които да задоволят всички изисквания и очаквания на нашите клиенти и партньори. Чрез добра организация и внимателно проучване съобразено с техническите възможности се стремим да изпълним всички услуги в срок, в рамките на предвидения бюджет и с очакваното качество.

В нашия офис работят млади инженери с магистърска степен, които са под ръководството на инж. Александър Жипонов, като Управител и инж. Константин Жипонов, като Главен инженер, който е с над 40 години опит в тази област, включително и международен. Съвременната офис техника и софтуер позволяват професионалното обслужване да бъде на най-високо ниво при съвместната работа с други български и международни фирми.


АНКЕТА ЗА КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


ЕКИП


инж. АЛЕКСАНДЪР ЖИПОНОВ
Управител
akj@ekj.bg
л: +359 886 966 229
с: +359 884 500 560

DSC_0124

инж. ИВАН МАРКОВ
Заместник-управител
ism@ekj.bg
с: +359 884 500 558

DSC_0111

инж. КОНСТАНТИН ЖИПОНОВ
Главен инженер
klj@ekj.bg
л: +359 888 330 436
с: +359 884 500 556


инж. Eли Терзиева
Инженер проектант / Координатор
ent@ekj.bg
л: +359 883 410 239
с: +359 884 500 553

инж. Васил Николов
Ръководител отдел “Сгради и съоръжения”
vnt@ekj.bg
л: +359 898 587 016
с: +359 884 500 514

инж. Калин Калинков
Ръководител отдел “Графичен дизайн”
kak@ekj.bg
л: +359 878 956 203
с: +359 884 500 516

инж. Михаил Божинов
Инженер проектант – Съоръжения
meb@ekj.bg
с: +359 882 008 140

инж. Виктор Василев
Инженер проектант – Съоръжения
vvv@ekj.bg
л: +359 887 827 427
с: +359 882 059 167

инж. Христо Симеонов
Инженер проектант – Съоръжения
hts@ekj.bg
л: +359 886 815 299
с: +359 888 199 500

инж. Диляна Арнаудова-Стоянова
Инженер проектант – Съоръжения
dea@ekj.bg
л: +359 883 399 893
с: +359 879 661 917

инж. Мартин Павлов
Инженер проектант – ВиК
mpp@ekj.bg
л: +359 883 301 005
c: +359 879 661 337


инж. Момчил Павлов
Ръководител отдел “Пътища”
mop@ekj.bg
с: +359 884 500 561

инж. Иво Георгиев
Инженер проектант – Пътища
igg@ekj.bg
л: +359 883 304 365
с: +359 882 062 191

инж. Ивелина Дичева
Инженер проектант – Пътища
igd@ekj.bg
л: +359 883 399 927
с: +359 879 661 308


office_bg@ekj.bg